Oczywiście z takich wyjazdów powinni korzystać pracownicy, którzy przynoszą nam największe zyski. Jednak dlatego, że wyjazdy incentive powinny być traktowane jako nagroda za ciężką pracę, to powinni zostać również nagrodzeni pracownicy, których jakość pracy znacznie zwiększyła się od ostatniego roku. W ten sposób możemy ich zmotywować do osiągania jeszcze większych wyników. Tak więc takie wyjazdy powinny być nie tylko przeznaczone dla osób, które są najbardziej skuteczne w pracy, ale również dla osób, które zrobiły największe postępy podczas takiej właśnie pracy. Warto o tym pamiętać, ponieważ jeżeli pracownik naprawdę się starał, a nie zostanie doceniony, to z pewnością zniechęci go to do dalszego polepszania swojej pracy. Warto więc każdego z osobna ocenić nie tylko po jego wynikach, ale również po postępach. Pracownicy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki i pracownicy, którzy zrobili największe postępy powinni zostać nagrodzeni tego typu wyjazdem. Jest to bardzo ważne, aby o tym pamiętać.