ZAiKS to organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, która chroni interesy zrzeszonych w niej autorów. Zarządzanie to przejawia się na przykład w liczeniu, przez ZAiKS, ilości odtworzeń danego utworu w radiu, a następnie pobranie stosownej za to zapłaty. Następnie wypłaca autorowi stosowną za każde odtworzenie kwotę pieniędzy, tak zwiane tantiemy. Chociaż, ZAiKS zrzesza nie tylko muzyków to najczęściej można o nim usłyszeć właśnie w tym kontekście. Obowiązek opłacania ZAiKS-u mają nie tylko rozgłośnie radiowe, ale również wszelkie inne miejsca, gdzie muzyka odtwarzana jest publicznie np. zakłady fryzjerskie. Jednak jest sposób by umilić klientom czas bez ponoszenia dodatkowych opłat. W internecie można znaleźć wiele portali, na których jest udostępniana muzyka bez ZAiKS. Zakupione tam utwory, można odtwarzać dowolną ilość razy, bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat. Często znaleźć można tam twórczość początkujących autorów, których jakość nie odbiega od tego, co można usłyszeć w profesjonalnej rozgłośni radiowej.